Vuxen och två barn går uppför sluttning bland stenar

Avgifter för hallar och idrottsanläggningar

Här kan du se aktuella taxor för att boka hallar och idrottsanläggningar. Alla taxor gäller per timme om det inte står något annat.

Du blir alltid debiterad det lägsta priset. Det innebär att om arrangemanget skulle bli billigare med timtaxa istället för säsongsbokning så betalar du det billigare priset. Detta gäller alla typer av aktiviteter och bokningar, även säsongsbokningar som inte används alla 17 gånger. För att få det lägre priset behöver du avboka tiderna när ni inte kommer använda hallen eller idrottsanläggningen.

Taxorna höjs årligen med 2 procent.

Avgifter för år 2022

Sidan granskad 10 mars 2022