Vuxen och två barn går uppför sluttning bland stenar

Avgifter för hallar och idrottsanläggningar

Här kan du se aktuella taxor för att boka hallar och idrottsanläggningar. Alla taxor gäller per timme om det inte står något annat.
Avgifter i form av bötesbelopp visas också här.

Avgifter för år 2024

Sidan uppdaterad 6 februari 2024