En katt kelar med en hund som ligger ner på marken. Djuren är vänskapliga mot varandra.

Hundar och katter

Att skaffa husdjur är ett stort ansvar. Det finns regler som bestämmer hur katter och hundar ska skötas, och tas om hand, för att de ska må bra. I Mönsterås kommun finns lokala ordningsföreskrifter som du som djurägare behöver följa och veta om. På den här sidan information om vad du ska tänka på. Här finns också information för dig som upplever att du blir störd av exempelvis grannens hund eller katt.

När du skaffar ett husdjur tar du på dig ett ansvar för att djuret ska ha det bra. Innan du tar hem djuret ska du tagit reda på vilka regler som gäller. Tänk på att det finns både lokala ordningsföreskrifter och allmänna lagar för djurhållning.

Hundar

Alla hundar som bor i Sverige måste enligt lag vara ID-märkta. Du måste registrera ditt ägarskap i Jordbruksverkets hundregister.

Jordbruksverkets webbplats: Registrera din hund i hundregistret

På Jordbruksverkets webb hittar du information om hur du sköter din hund, hur du transporterar och reser med hunden och hur du kan förebygga att din hund blir sjuk och andra hygienregler.

Jordbruksverkets webbplats: Information om hundar

Paragraf 14, 15 och 16 i våra lokala ordningsföreskrifter bestämmer bland annat att du ska plocka upp efter din hund samt hålla den kopplad och märkt. Ordningsföreskrifterna gäller dig som äger hunden eller tillfälligt tar hand om hunden. Ordningsföreskrifterna gäller inte för exempelvis ledar- och servicehundar.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter (pdf)

Plocka upp efter din hund

När hunden lämnar efter sig spillning på gator, motionsspår, i parker eller på annan plats där allmänheten rör sig, måste du plocka upp efter den. Det är varken trevligt eller hygieniskt att trampa i föroreningar. Använd gärna de hundpåsar och papperskorgar som finns utplacerade i tätorterna, eller ta med föroreningarna hem och släng i hushållssoporna.

Hunden ska vara kopplad och märkt

Hundar ska vara kopplade på alla offentliga platser, med undantag för hundbadet vid Nynäsbadet.

Som offentliga platser räknas:

  • Lekplatser
  • Fritidsområden som badplatser, motionsspår, vandringsleder
  • Begravningsplatser

När hundar inte är kopplade ska de ha halsband eller vara märkta (tatuering eller chip) så att uppgifter om ägarens namn, adress och telefonnummer går att ta fram.

Katter

Alla katter som bor i Sverige måste enligt lag vara ID-märkta. Du måste registrera ditt ägarskap i Jordbruksverkets kattregister.

Jordbruksverkets webbplats: Registrera din katt i kattregistret

På Jordbruksverkets webb hittar du information om hur du tar hand om din katt, hur du transporterar och reser med katten och hur du kan förebygga att din katt blir sjuk och andra hygienregler.

Jordbruksverkets webbplats: Information om katter 

Paragraf 14 och 15 i våra lokala ordningsföreskrifter bestämmer bland annat att katter som inte är kopplade ska vara märkta. Ordningsföreskrifterna gäller dig som äger katten eller tillfälligt tar hand om katten.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter (pdf)

Katten ska ha halsband eller märkt när den inte är kopplad

När katter inte är kopplade ska de ha halsband eller vara märkta (tatuering eller chip) så att uppgifter om ägarens namn, adress och telefonnummer går att ta fram.

Förebygg att din katt stör andra

Som kattägare kan du förebygga att din katt stör andra genom att:

  • prata med dina grannar om du har en utekatt och fråga dem om din katt upplevs som ett problem och framför att du gärna vill veta om din katt stör dem.
  • ha en kattlåda och lär katten att göra sina behov i den, även om katten vistas ute.
  • kastrera eller sterilisera katten om den inte ska användas till avel. Kastrerade och steriliserade katter har inte samma behov av att markera sitt revir.

Vill du vara på den säkra sidan håll din katt inomhus eller under sådan tillsyn att den inte stör andra personer, detta gäller särskilt i tätbebyggda områden. Det går för det mesta utmärkt att hålla en katt inomhus, om du vänjer den vid det från början.

När djur stör

Om du känner dig störd av en hund eller katt ska du i första hand kontakta djurets ägare.

Sidan uppdaterad 4 juli 2023