Subventionerade resor

Du som pendlar till skola eller arbetet med Kalmar länstrafik och bor (är folkbokförd) i Mönsterås kommun kan söka ett bidrag för subventionerade resor från kommunen.

Om du arbetar och dina resekostnader går över 5 000 kronor per år kan du få bidrag på 500 kronor.

Om du studerar, är mellan 20-25 år och dina resekostnader går över 2 500 kronor per år kan du få bidrag på 250 kronor.

Du behöver ha rest minst tio månader under ett år för att kunna söka bidraget.

Ansök senast den 28 februari varje år

Spara årets kvitton eller biljetter och skicka in dem tillsammans med ansökningsblanketten senast den 28 februari året efter det år som resorna gjorts.

Sidan granskad 7 mars 2022