Skogsbrand med öppna lågor bland mossa och trädstammar

Räddningstjänst

Mönsterås kommun är medlem i kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost (RTSO), tillsammans med Kalmar, Mörbylånga, Borgholms, Emmaboda, Torsås, Nybro, Högsby och Oskarshamns kommuner. Det innebär att Räddningstjänsten Sydost ansvarar för räddningstjänstverksamheten i kommunen.

Ett av räddningstjänstens uppdrag är att förhindra och minimera olyckor i samhället. Därför gör räddningstjänsten tillsyn, granskar bygglovsansökningar och detaljplaner, samarbetar med sotare, prövar tillstånd för brandfarliga och explosiva varor och ger råd till allmänheten och aktörer i kommunen.

Förutom att förhindra och minimera olyckor i samhället har räddningstjänsten ett operativt uppdrag och utför räddningsinsatser. Räddningstjänstens räddningspersonal i beredskap är redo att rycka ut om du eller dina nära råkar ut för en brand eller olycka.

I Mönsterås kommun finns brandstationer i Ålem, Mönsterås och Fliseryd.

Till Räddningstjänsten Sydosts webbplats.

Farlig verksamhet

I Mönsterås kommun drivs verksamheter som kan orsaka fara för allvarliga skador på människor eller miljö vid en olycka. Verksamheterna klassas som “farlig verksamhet” och innefattas av den så kallade Sevesolagen.

I Mönsterås kommun gäller detta Skanskas bergtäkter vid Åserum och Em samt Södra Cell.

Läs mer om de risker som finns vid dessa verksamheter, säkerhetsåtgärder och vad du ska göra om en olycka inträffar (Räddningstjänsten Sydosts webbplats).

Sidan granskad 26 februari 2024