Räddningstjänst

Ett av räddningstjänstens uppdrag är att förhindra och minimera olyckor i samhället. Därför gör räddningstjänsten tillsyn, granskar bygglovsansökningar och detaljplaner, samarbetar med sotare, prövar tillstånd för brandfarliga och explosiva varor och ger råd till allmänheten och aktörer i kommunen. Räddningstjänsten genomför även utbildningar i brandskydd och hjärt- och lungräddning (HLR) för kommunanställda.

Förutom att förhindra och minimera olyckor i samhället har räddningstjänsten ett operativt uppdrag och utför räddningsinsatser. På våra brandstationer finns räddningspersonal som är redo att rycka ut om du eller dina nära råkar ut för en brand eller olycka.

Räddningstjänsten har tolv deltidsbrandmän och ytterligare tre ledningsbefäl i beredskap dygnet runt. Styrkorna utgår från Mönsterås, Ålem och Fliseryd.

Sidan granskad 7 mars 2022