Skytteanska skolan, Ålem

På Skytteanska skolan i Ålem finns förskoleklass, årskurs 1-2 samt fritidshem.

I skolan har det bedrivits undervisning i över 370 år. Vissa delar av den ursprungliga skolbyggnaden finns kvar i den byggnad som ligger vid kyrkogårdsmuren. Byggnaden är på grund av sitt kulturhistoriska värde förklarad som statligt byggnadsminne med särskilda skyddsbestämmelser. Skolan har varsamt byggts till för att kunna möta tidernas krav.

Behöver ditt barn stöd?

Alla elever har rätt att må bra, känna sig trygga och nå så långt som möjligt i sitt lärande i skolan.

Här kan du läsa om skolans elevhälsoteam.

Sjukanmälan

Om ditt barn blir sjukt ska du som vårdnadshavare anmäla det till skolan senast klockan 08:00 på morgonen.

I första hand loggar du in via IST-Lärande för att att göra sjukanmälan.

I andra hand kan du ringa till skolan, telefon 0499-177 06 eller 177 05. Om personal inte kan svara så pratar du in på vår telefonsvarare. Meddela namn, klass och datum när du ringer.

Hitta hit

Häradsvägen 30, 384 92 Ålem

Sidan granskad 3 maj 2023