Förskolan Solhem

Solhem är en nybyggd förskola som öppnade våren 2020. Solhem har fyra avdelningar; Gitarren och Trumman (3-5 år), samt Speldosan och Bjällran (1-3 år). Förskolan är integrerad med ett äldreboende vilket skapar möjligheter för nya spännande möten – en plats där unga och äldre möts!

Förskolan Solhems värdeord är trygghet, upptäckarglädje, öppenhet och gemenskap. Vi tror på att alla barn kan och vill utvecklas. Vi arbetar med ett medvetet förhållningssätt hos pedagogerna där utmanade lärande står i fokus i allt vi gör på förskolan.

”Solhem samlas” är ett begrepp som grundades när vi slog upp portarna. Det innefattar gemensamma aktiviteter med äldreboendet som exempelvis PEP (generation pep) och skapande/musik – verkstad med samarbete i olika konstellationer och miljöer.

Avdelningar

Gitarren, tel: 0499-174 58
Trumman, tel: 0499-174 57
Speldosan, tel: 0499-174 52
Bjällran, tel: 0499-174 53

Sjukanmälan

Om ditt barn blir sjukt vill vi gärna att du som vårdnadshavare sjukanmäler ditt barn så tidigt som möjligt på dagen. Det blir då lättare för oss att planera verksamheten på förskolan. Du sjukanmäler ditt barn via appen IST Home Skola. Du kan också ringa eller skicka sms till oss.

Hitta hit

Jacobs gränd 6
383 31 Mönsterås

Sidan granskad 6 juli 2022