Lokalhistoria

Upptäck hur Mönsterås kommun har vuxit fram över lång tid. Olika platser har växt fram av olika anledningar. Karaktäristiskt är den natursköna miljön. Vatten och trä har alltid haft stor betydelse för människorna i Mönsterås.

Mönsterås

Mönsterås omtalas redan år 1309. År 1604 fick Mönsterås stadsprivilegier. Under Kalmarkriget år 1612 brände danskarna upp både Mönsterås och byarna runtomkring. År 1620 blev Mönsterås så kallad lydköping under Kalmar stad. År 1677 brann det än en gång men många år senare, 1862, bilades Mönsterås köpingskommun och Mönsterås landskommun.

Förutom jordbruk var skeppsbygge, sjöfart och kusthandel karaktäristiskt för Mönsterås. Trä från skogarna exporterades vidare via sjövägen. Järnvägen anläggs under 1800-talet och invigs 1902. Därtill etableras flera industrier, bland annat tändsticksfabriken på Kuggås i centrala Mönsterås.

Kyrkorna i Fliseryd, Mönsterås och Ålem uppfördes under 1800-talet.

Skolorna i kommunen, till exempel Centralskolan och Parkskolan kom till under 1900-talet.

Oknö

År 1950 invigdes Oknö semesterparadis – ostkustens pärla! Genom planering, investeringar och marknadsföring stod arbetet med fritidsanläggningen för semesterfirare klar att användas. Oknö blev en modell för andra anläggningar av samma typ i hela Norden. Expansionen av Oknö utmark med tre torp till ett komfortabelt resmål för lediga gick mycket snabbt. Oknö inkluderas idag även av åretruntboende.

Blomstermåla

Blomstermåla har flera minnen från industrisamhället. Flertalet industrier, bostadsbyggande, kommersiell service och Folkets Hus samt Folkets Park satte prägeln i denna kommundel under 1900-talet. Arbetarrörelsen och kooperationen var följaktligen stark. Blomstermåla industrier grundas under 1800-talet. Folkets Hus i Blomstermåla är byggt i typisk 1960-talsstil.

Fliseryd

Ett krutbruk fanns redan under 1500-talet i Fliseryd, kanske vid Krutströmmen i Emån. Senare etablerades anläggningen Fliseryds Krutbruk omkring 1740, ett av landets 6 krutbruk.

Jungners, Fliseryds största industri någonsin, tillverkade främst batterier. Det pågick från början av 1900-talet och fram till 1974. Pappersbruk, snickerifabrik, träsliperi, tegelbruk, såg och inte minst en kraftstation hör också till Fliseryds historia.

Stora gårdar och herresäten satte sin prägel i gamla tiders Fliseryd och var betydelsefulla produktionsenheter för jord- och skogsprodukter.

Timmernabben

Det långsträckta samhället längs Strandavägen omnämns första gången på 1720-talet. Timmernabben är kommunens mest utpräglade kustsamhälle med ovanligt många varv, sågverk och rederier i sin historia. Dessa näringar gav goda arbetstillfällen och ledde till flödigt bostadsbyggande.

Keramikfabriken från 1860-talet ligger på samma plats idag. Gabriel Keramik är kommunens äldsta industri som fortfarande nyttjas.

Den långa traditionen som semesterort är utmärkande för Timmernabben.

Ålem

Ålem uppstod som stationssamhälle när Kalmar-Berga järnväg anlades år 1897. Några år efter järnvägens tillkomst byggdes hotellet och banken intill. Tillsammans med industrier bildade de ett centrum i Ålem och många samhällsfunktioner etablerades där. Dåvarande Ålems kommun hade därtill ett eget förvaltningshus. Sten- och bronsåldersfynd avslöjar att området tidigt var befolkat.

Mer information

Litteraturen om Mönsterås är rik och föreningarna som ägnar sig åt lokalhistoria är flera. Du kan också få veta mer om våra kulturhistoriska platser genom digitala guidningar i appen InfoJee. Runt om i kommunen hittar du QR-koder som hör ihop med appen, som du skannar och sedan kan läsa eller få informationen uppläst.

Mönsterås bibliotek (bibliotek.monsteras.se)

InfoJee

Sidan granskad 18 juni 2024