Närbild på ordförandeklubba i mörkt trä med grön bakgrund

Visselblåsarfunktion

Mönsterås kommun har en visselblåsarfunktion dit du som är anställd, har varit anställd eller arbetssökande hos oss kan rapportera misstankar om allvarliga oegentligheter och missförhållanden i våra verksamheter. Visselblåsarärenden utreds av en extern part. På den här sidan kan du läsa om varför kommunen har en visselblåsarfunktion, hur den ska användas och vad som händer när en anmälan skickats in. Du kan också påbörja en anmälan från denna sida.

Varför har Mönsterås kommun en visselblåsarfunktion?

Vi på Mönsterås kommun är angelägna om att vi arbetar efter våra riktlinjer, principer och gällande lagar inom vår organisation och ansvarsområden. Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom organisationen.

Vår förhoppning är att det alltid ska kännas naturligt att prata med oss som arbetsgivare direkt om någon ser saker som inte borde förekomma. För att alla ska känna det möjligt att påtala problem, oavsett om det är med sitt namn eller anonymt använder vi en visselblåsarfunktion tillsammans med ett oberoende företag med specialistkompetens inom detta område.

Hur hanteras anmälningarna?

Anmälningarna går till det externa företaget Lantero som gör en första bedömning. De anmälningar som bedöms falla inom ramen för visselblåsarfunktionen och som gäller misstanke om allvarliga oegentligheter utreds av externa och oberoende jurister.

När utredningen är färdig skickas en återrapportering med förslag på åtgärder till Mönsterås kommun för vidare hantering.

Du är alltid anonym

Det är viktigt att understryka att du som visselblåsare alltid är anonym gentemot Mönsterås kommun, oavsett om du gjort en anonym anmälan eller inte. Ärendena som skickas till visselblåsarfunktionen går till ett externt företag som först gör en utredning. Du har möjlighet att få återkoppling på ditt ärende genom en webblänk du får efter du skickat in ditt anmälan.

Om du känner dig osäker på din anonymitet kan du använda en dator utanför Mönsterås kommuns nätverk när du skickar in din anmälan.

Gör en anmälan

Gå till Lanteros webbplats och följ instruktionerna på sidan (öppnas i nytt fönster).

Om du inte vill eller kan göra anmälan digitalt är det möjligt att lämna den genom telefon, på telefonnummer 020-89 94 33.

Sidan granskad 28 februari 2024