Djur och lantbruk

Här hittar du information som rör tillstånd för djur, tillstånd och tillsyn av lantbruk samt vad kommunen och du kan göra åt djur som stör.

Som kommun har vi ansvar för att kontrollera miljö- och hälsoskyddsfrågor hos privatpersoner och näringsidkare. Det kan handla om allt från störningar från djur som till exempel klagomål på skällande hundar till miljötillsyn på lantbruk.

För att hålla djur som inte är sällskapsdjur inom detaljplanelagt område behöver du tillstånd från kommunens miljö- och byggförvaltning.

Sidan granskad 19 september 2022