Val 2024

Söndag den 9 juni är valdag för valen till Europaparlamentet 2024, men redan från den 22 maj kan du förtidsrösta på flera platser i kommunen. Här har vi samlat information som rör valen, och du kan bland annat läsa om olika sätt att rösta, öppettider för vallokaler och var du vänder dig om du inte fått något röstkort.

Förtidsröstning, öppettider

Om du inte kan eller vill rösta i din vallokal på valdagen kan du rösta i förväg i en förtidsröstningslokal. Det går att förtidsrösta i hela landet. Här hittar du information om var och när du kan förtidsrösta i Mönsterås kommun.

Läs mer

Rösta på valdagen, vallokaler

Mönsterås kommun är indelat i nio valdistrikt. I varje valdistrikt finns det en vallokal. Dessa är bara öppna på valdagen den 9 juni. På röstkortet som du får i brevlådan står det i vilken lokal du ska rösta. Här kan du se var vallokalerna finns i kommunen.

Läs mer

Hjälp vid röstning

Du kan få hjälp att rösta i vallokalen om du behöver det. Om du inte kan ta dig till en vallokal kan du ta hjälp av ett vittne och bud eller rösta med hjälp av ambulerande röstmottagare. Här finns mer information om vad det innebär.

Läs mer

Röstkort

Det är Valmyndigheten som skickar ut röstkorten och alla ska ha fått sitt senast 22 maj. Om du inte har fått ditt röstkort med posten senast 22 maj, eller om du tappat bort ditt röstkort kan du få ett nytt.

Läs mer

Allt om val 2024

Den centrala Valmyndigheten ansvarar för att planera och samordna genomförandet av val och folkomröstningar. På Valmyndighetens webbplats hittar du all information om valet 2024. Här presenteras också alla valresultat.

Läs mer

Kommunens valnämnd

I varje kommun finns det en valnämnd. Valnämnden är lokal valmyndighet som utser röstmottagare, ser till att det finns vallokaler i kommunen och har hela ansvaret för förtidsröstningen vid allmänna val. Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna.

Läs mer

Sidan uppdaterad 18 april 2024