Störande lukter

Störande lukter kan komma från fastigheten du bor i eller från verksamheter i närheten, till exempel restauranger, bagerier och industrier. Om det ofta är störande lukt under längre perioder ska du i första hand vända dig till den som orsakar störningen. Om det inte hjälper kan du vända dig till miljö- och byggförvaltningen.

Lukt från verksamheter

Lukt från industrier och lantbruk och lukt från restauranger förekommer ofta. Huvudansvaret för att åtgärda den här typen av störningar ligger på verksamhetsutövaren. I vissa fall kan verksamhetsutövaren och fastighetsägaren ha delat ansvar.

Lukt från fastigheten du bor i

Lukter som kommer från den egna fastigheten, som till exempel matos från grannar, soplukt, avloppslukt och tobaksrök, beror oftast på problem i ventilationssystemet. Det kan bero på stängda friskluftsventiler, otäta ventilationskanaler eller felinstallation av fläktar. En annan vanlig orsak till lukt i bostaden kan vara sprickor och hål i väggar, tak och golv.

Din fastighetsägare ska regelbundet göra en obligatorisk ventilationskontroll för att se till att ventilationen fungerar. Fastighetsägaren ansvarar för att utreda klagomål på lukt i bostaden. Om du är bostadsrättsinnehavare kan du själv vara ansvarig för att åtgärda problem med lukt som beror på otätheter och sprickor.

Lukt utanför bostaden

Lukt från till exempel grillning och vedeldning kan upplevas som störande. Fastighetsägaren som erbjuder möjlighet till grillning eller verksamheten som orsakar luktstörningen ansvarar för att utreda och åtgärda störningen så att luktstörning i bostaden inte förekommer.

Vad kan du själv göra?

Om du har problem med lukt i bostaden kan du göra följande:

  • Ha friskluftsventiler och frånluftsdon öppna och rengjorda för att få en optimal ventilation.
  • Undvik att öppna köksfönster när du lagar mat eftersom matoset sprider sig till resten av bostaden eller till dina grannar.
  • Öppna istället köksdörren och ett fönster i ett annat rum.
  • Felanmäl problemet till din fastighetsägare om åtgärderna ovan inte hjälper. Om lukten kommer från en verksamhet så kontaktar du verksamheten.

Om du inte får hjälp från fastighetsägaren eller verksamheten kan du kontakta miljö- och byggförvaltningen.

Du kan även kontrollera om en godkänd obligatorisk ventilationskontroll är utförd i fastigheten, ett sådant certifikat ska sitta i trapphuset. Hittar du inget certifikat i trapphuset så kan du vända dig till miljö- och byggförvaltningen som granskar dessa.

Vad kan miljö- och byggförvaltningen göra?

Miljö- och byggförvaltningen kan utreda störande lukter som tar sig in i bostaden. Lukter är ett svårt område eftersom det inte finns riktvärden eller instrument för att detektera lukt. Det innebär att miljö- och byggförvaltningen gör en bedömning utifrån en subjektiv upplevelse av lukten. Miljö- och byggförvaltningen anser att en viss lukt får förekomma men det är alltid en bedömning från fall till fall som beror på bland annat intensitet och varaktighet. Om miljö- och byggförvaltningen anser att lukten är oacceptabel kan krav på åtgärder ställas.

Har du problem med lukt kan du anmäla detta till miljö- och byggförvaltningen. Miljö- och byggförvaltningen handlägger dock inte klagomål på röklukt från grannar som röker på balkongen eller på lukt i utrymmen som du inte bor i, exempelvis källare och förråd.

Sidan uppdaterad 8 januari 2024