Närbild på ordförandeklubba i mörkt trä med grön bakgrund

Möten och protokoll

På kommunens digitala anslagstavla publicerar vi kallelser och tillkännagivanden om bland annat justerade protokoll från politiska sammanträden. Om du vill läsa handlingarna som hör till en kallelse eller ett beslut kan du oftast begära ut dem från respektive nämnd, så länge de är allmänna offentliga handlingar och när utlämnandet inte strider mot dataskyddsförordningen.

Originalprotokollen från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, arbetsutskott och nämnder finns tillgängliga hos respektive förvaltning. Om du har frågor om hur du kan ta del av protokollen kan du kontakta ansvarig nämndsekreterare.

Sidan granskad 27 februari 2024