Möten och protokoll

Här publicerar vi kallelser och protokoll. Om du vill läsa handlingarna som hör till kan du oftast begära ut dem från respektive nämnd, så länge de är allmänna offentliga handlingar och när utlämnandet inte strider mot dataskyddsförordningen.

Originalprotokollen från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, arbetsutskott och nämnder finns tillgängliga hos respektive förvaltning. Om du har frågor om hur du kan ta del av protokollen kan du kontakta ansvarig nämndsekreterare.

Sidan granskad 4 mars 2022