Anhöriga och frivilliga

Du som vill bidra med din tid och göra en insats för en medmänniska kan bli engagerad i vår frivilligverksamhet. Du som är anhörig och hjälper en närstående i vardagen kan ibland behöva stöd och avlastning.

Här hittar du information om Anhörigstöd, anhörigbidrag, anhöriganställning samt kommunens verksamhet och uppdrag för frivilliga.

Sidan publicerades 16 juni 2021