Båtrep på brygg. Fotograf: Lars Aronsson

Båten och hamnen

Du som båtägare kan vara med och minska mängden föroreningar i miljön. Måla din båt med tillåten och miljövänlig båtbottenfärg. Ta hand om toalettavfall och annat avfall. Då gör du stor skillnad.

Många båtklubbar arbetar med att fasa ut miljöskadliga bottenfärger och Mönsterås kommun förespråkar alternativ till traditionell bottenmålning. För att hålla båtskrovet rent från påväxt väljer dock många båtägare fortfarande att bottenmåla med färger som innehåller miljöskadliga ämnen. Att välja miljövänliga alternativ är en vinst för både dig och miljön. Små val har stor betydelse.

I Mönsterås kommun ska du: ta hand om din båt, välja giftfria alternativ som minskar påväxten, ta hand om ditt avfall och välja miljömärkta produkter till båten.

Nya krav 2025

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit ett inriktningsbeslut om att tillämpa det rådgivande referensvärdet (100 µg tenn/cm2) med start 1 januari 2025. Det innebär att kommunen kommer kontrollera att inga båtar med för höga nivåer av tenn läggs i.

Bevisbördan faller på båtägaren i det läget att visa att det inte sprids föroreningar från båten. Efter 2024 kommer kommunen inte att ha möjlighet att erbjuda gratis mätning. Då får varje båtägare bekosta analysen själv (mellan 500 – 1 000 kr per båt exklusive protokoll). Det kommer krävas protokoll från båtbottenmätning, saneringsintyg, intyg från tillverkare eller liknande dokumentation. Om inga dokument uppvisas kommer båtägaren förbjudas att sjösätta båten. Kraven ställs tills båtägaren i form av ett beslut med stöd av miljöbalken som är möjligt att överklaga.

För klubbar, föreningar och privatpersoner som arrenderar mark från Mönsterås kommun kommer det krävas att samtliga båtar som ligger vid bryggan kan uppvisa godkända intyg avseende båtbottenfärg för att arrendet ska kunna förnyas.

Sidan granskad 17 oktober 2023