Förskolan Eken

Förskolan Eken är placerad centralt i Mönsterås med närhet till ett vackert naturområde som erbjuder en varierande natur.

Ekens vision är: Trygghet – Gemenskap – Självständighet – Utforskande lärande

Vi har ett lyhört och närvarande förhållningsätt som skapar trygga och förtroendefulla relationer med barn och vårdnadshavare. Alla barn blir sedda och får möjlighet att känna tillhörighet och delaktighet. Vi lägger stor vikt vid gemensamma aktiviteter och traditioner som skapar en ”vi-känsla” på Eken.

Förskolan är rik på många olika kulturer och språk, vilket berikar vår verksamhet och barnens språkutveckling och lärande.

Vårt förhållningssätt grundar sig i en tilltro till barns förmåga och livslångt lärande. Med hjälp av dialog, utforskande frågor och återkoppling utmanar vi barnen i deras lärande samt tankesätt. Vi tror att alla kan lära sig och utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar; ”jag har inte lärt mig än”.

Utifrån barnens intressen och nyfikenhet vill vi skapa meningsfullt lärande för barnen. Miljön är en pågående process för att erbjuda en utmanande, utforskande och utvecklande lärmiljö för barnen.

Avdelningar

Avdelning Ekorren, tel: 010-353 78 92

Avdelning Igelkotten, tel: 010-353 73 59

Avdelning Räven, tel: 010-353 73 27

Sjukanmälan

Om ditt barn blir sjukt vill vi gärna att du som vårdnadshavare sjukanmäler ditt barn så tidigt som möjligt på dagen. Det blir då lättare för oss att planera verksamheten på förskolan. Du sjukanmäler ditt barn via appen IST Home Skola. Du kan också ringa eller skicka sms till oss.

Hitta hit

Sjögatan 41
383 32 Mönsterås

Sidan uppdaterad 20 november 2023