Inackordering, reseersättning

Du som studerar på gymnasieskola i en annan kommun kan få ekonomiskt stöd till inackordering. Har du längre än sex kilometer mellan bostaden och gymnasieskolan eller hållplatsen har du rätt till skolskjuts.

Inackorderingstillägg

Kommunen ger ekonomiskt stöd för inackordering på annan ort till ungdomar som behöver bo borta under studietiden, om de studerar på gymnasieskola i en annan kommun. I normalfallet beviljas inte inackorderingstillägg för elever som studerar i Oskarshamn, Högsby, Kalmar, Mönsterås eller Nybro.

För att få inackorderingstillägg ska du:

 • vara heltidsstuderande och ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395),
 • vara folkbokförd hos förälder/vårdnadshavare,
 • ha en total restid på  minst 2,5 timmar per dag, räknat i effektiv restid,
 • vara under 20 år (ersättning betalas ut till och med det första kalenderhalvåret du fyller 20 år).

Du som är vårdnadshavare kan ansöka om inackorderingsbidrag för ditt eller dina barn vid gymnasieutbildning.

Ersättningsbelopp för inackorderingstillägg

För läsåret 2023/2024 är inackorderingstillägget 1 784 kronor per månad.

Reseersättning

Gymnasieelever som har längre än sex kilometer mellan bostaden och skolan eller hållplatsen har rätt till skolskjuts. Du får då ett terminskort, som ger dig rätt till två resor per dag med kollektivtrafik.

För inackorderade elever gäller avståndet sex kilometer mellan inackorderingsadressen och skolan inom studiekommunen.

Där kollektivtrafik saknas kan du få:

 • kontantersättning mellan bostad och skola
 • anslutningsbidrag mellan bostad och hållplats.

Du som är vårdnadshavare kan ansöka om busskort eller resebidrag för ditt eller dina barn vid gymnasieutbildning.

Ersättningsbelopp för reseersättning

För läsåret 2023/2024 är ersättningsbeloppet:

 • Mer än 6 kilometer: 300 kronor per månad
 • Mer än 13 kilometer: 355 kronor per månad
 • Mer än 19 kilometer: 405 kronor per månad
 • Mer än 27 kilometer: 470 kronor per månad
 • Mer än 36 kilometer: 530 kronor per månad
 • Mer än 46 kilometer: 595 kronor per månad

Sidan uppdaterad 16 maj 2022