Vuxen och två barn går uppför sluttning bland stenar

Föreningspolicy

Alla föreningar som registrerar sig hos kultur- och fritidsnämnden ska ha en föreningspolicy. Att ha en föreningspolicy är ett krav för att få ansöka om olika typer av föreningsbidrag. Föreningspolicyn ska revideras var tredje år.

Varje förening utformar själv sin föreningspolicy men kan få hjälp från fritidsavdelningen och RF-SISU Smålands Idrottskonsulent. Föreningspolicyn ska innehålla två delar:

  1. alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT)
  2. trafiksäkerhet

Policyn för ANDT ska beskriva hur föreningen skapar en miljö där medlemmarna, framför allt barn och ungdomar, inte kommer i kontakt med alkohol, narkotika, doping och tobak i samband med föreningens verksamhet. Ledare och aktiva i Mönsterås kommuns föreningar har ett särskilt ansvar som föredömen för barn och ungdomar, som sträcker sig utanför idrottens gränser.

Policyn för trafiksäkerhet ska beskriva föreningens riktlinjer för att transportera medlemmar till och från träningar, matcher och tävlingar samt hur föreningen är organiserad om en olycka inträffar.

Föreningspolicy

Sidan granskad 31 mars 2022