Vårdpersonal går med äldre dam på tipspromenad

Äldre

Kommunen arbetar för att äldre människor får leva och bo självständigt under trygga förhållanden och har en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Äldreomsorgens insatser präglas av respekt för den enskilde och bygger på inflytande och delaktighet. I kommunen finns en värdegrund och värdighetsgarantier för äldreomsorgen.

Den politiska ambitionen i Mönsterås kommun är att du som är äldre ska ges möjlighet att bo kvar i din invanda miljö och bostad även om ålder och sjukdom ger stora funktionsnedsättningar. För att detta ska bli möjligt finns ett antal stödinsatser, så kallat bistånd, som du kan ansöka om.

Ansvaret för äldreomsorgen regleras främst i socialtjänstlagen.

Sidan publicerades 14 juni 2021