Ekonomi och budget

Mönsterås kommuns verksamheter kostar drygt 800 miljoner kronor under ett år. Av verksamhetens kostnader är cirka 70 procent personalkostnader. Cirka 34 procent av kommunens budget går till skola och förskoleverksamhet och cirka 40 procent till äldre- och funktionshindrade.

Årets resultat, 2020, uppgick till 17,1 miljoner kronor.

Den kommunala servicen finansieras med skattemedel. För varje intjänad hundralapp betalar man i genomsnitt 34,07 kronor i skatt i Mönsterås. Skatten består from 2021 av

  • 22,21 kronor i kommunalskatt
  • 11,86 kronor i landstingsskatt

Mönsterås kommuns organisationsnummer är 212000-0720.

Sidan granskad 4 mars 2022