Ekonomi och budget

Mönsterås kommuns verksamheter kostar drygt 900 miljoner kronor under ett år. Av verksamhetens kostnader är cirka 70 procent personalkostnader. Cirka 33 procent av kommunens budget går till skola och förskoleverksamhet och cirka 40 procent till äldre- och funktionshindrade.

Årets resultat, 2023, uppgick till -16,8 miljoner kronor.

Den kommunala servicen finansieras med skattemedel. För varje intjänad hundralapp betalar man i genomsnitt 34,07 kronor i skatt i Mönsterås. Skatten består från och med 2024 av:

  • 22,21 kronor i kommunalskatt.
  • 11,86 kronor i landstingsskatt.

Mönsterås kommuns organisationsnummer är 212000-0720.

Sidan uppdaterad 23 maj 2024