Skylt med informationstext för tätortsnära ängar framför en äng i ett bostadsområde. Hus skymtar längre bort, bakom ängen.

Naturvård

Mönsterås kommun arbetar aktivt med naturvård. I det ingår att bevara och utveckla den biologiska mångfalden. Här är det tätt mellan grönområdena och du har aldrig långt till naturen, oavsett var du befinner dig. På följande sidor hittar du information om kommunens naturvårdsarbete.

Vi behöver naturen

Naturens resurser ger oss människor rent vatten, mat, skydd mot översvämningar och stormar och mycket mer. Utan naturens resurser överlever vi inte. Avgörande för naturens förmåga att säkerställa tillgången på naturresurser är att det finns stabila och välfungerande ekosystem som kan tåla störningar som till exempel sjukdomsangrepp hos djur eller växter, olika miljökatastrofer eller allvarliga utsläpp. När det finns både en genetisk och artmässig variation av djur och växter så har naturen bättre förutsättningar att klara av sådana störningar.

Därför behöver vi bevara den biologiska mångfalden

Ju större den biologiska mångfalden är, desto bättre rustad är människan att möta framtidens utmaningar i form av exempelvis ett förändrat klimat. Att bevara och utveckla biologisk mångfald är avgörande för att långsiktigt garantera välfungerande ekosystem.

Naturreservat

Naturskydd är ett bra sätt att säkerställa att ovanliga eller värdefulla naturområden sköts på rätt sätt och att de finns kvar även i framtiden. Just nu finns fem naturreservat i kommunen. Som var för sig är värda ett besök.

Du hittar mer information om våra naturreservat i Länsstyrelsens utflyktsguide

Sidan uppdaterad 13 juli 2023