Fritidshem, Ljungnässkolan

Ljungnässkolan har fyra fritidshemsavdelningar - Sydan, Nordan, Västan och Östan. Här går sammanlagt cirka 150 barn. Alla avdelningar ligger i anslutning till skolans huvudbyggnad.

I närområdet finns både asfaltsytor för olika bollspel, gröna ytor och trädkullar. Gångavståndet till Mönsteråsviken är en tillgång, framför allt sommartid.

Sydans fritidshem har öppet hela sommaren och tar då emot barn från andra fritidshem i närområdet.

Våra öppettider är mellan klockan 5.45 och 18.00 måndag till fredag. Vi samarbetar vid stängning och i viss mån under skollov.

Sidan granskad 28 februari 2023