Information på flera språk

På monsteras.se skriver vi i huvudsak på svenska men ibland finns det information översatt till andra språk. Det beror på att verksamheter i kommunen ibland behöver rikta sig speciellt till en målgrupp och då på det språket. All information ska vara vårdad, enkel och begriplig. Det är klarspråk.

Information på andra språk än svenska

Språklagen säger att svenska är huvudspråket i Sverige. Myndigheter är inte skyldiga att skriva på andra språk än svenska. I de fall det finns översättningar till andra språk än svenska på monsteras.se ska det gå att motivera varför informationen då översatts till just det språket och inte ett annat.

Läs om språklagen på Sveriges riksdags webbplats

Texterna på webbplatsen ska vara enkla och begripliga. Det gäller även de texter som finns översatta till andra språk än svenska. Då blir texterna lättare att förstå för alla och översättningarna blir också bättre.

Översättning i webbläsaren

Många webbläsare har egna översättningsfunktioner som du kan använda för att översätta svenska till ett annat språk. De kan inte ersätta professionella översättningar, men kan vara fullt tillräckliga för att övergripande förstå innehållet. Varken Mönsterås kommun eller någon förvaltning eller avdelning inom kommunens organisation kan ta ansvar för riktigheten i en sådan översättning.

Sidan publicerades 18 juni 2021