Bilden visar när man fyller på ett vattenglas från kökskranen

Eget vatten och avlopp

Du som bor utanför ett samhälle eller i en mindre by kan ha eget vatten och avlopp. Det innebär att din fastighet inte är inkopplad på det kommunala vatten- och avloppssystemet.

Det finns många olika sätt att lösa avloppsrening och dricksvattenförsörjning på. Du kan till exempel ha enskilt avlopp med slamavskiljare och rening, eller en grävd eller borrad brunn för dricksvatten. Oavsett vilken lösning du använder är du själv ansvarig för att kontrollera anläggningarnas kvalitet och skick.

Eget avlopp

Som fastighetsägare har du ansvar för att avloppsvatten från din fastighet renas tillräckligt innan det släpps ut. Om du ska ändra en gammal, eller anlägga en ny avloppsanläggning behöver du tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden.

Läs mer om eget avlopp

Eget dricksvatten

Har du egen vattentäkt i form av grävd eller borrad brunn ansvarar du själv för att vattnet har bra kvalitet och för att åtgärda eventuella problem.

Läs mer om vattenprover för eget dricksvatten

Sidan publicerades 19 juli 2023