Ett barn går på en stock och håller en vuxen i handen

Vårdnad, boende, umgänge

Familjerätten kan ge er stöd och hjälp att hitta en fungerande vardag kring vårdnad, boende och umgänge med barn.

Gemensam vårdnad

Föräldrar som är gifta med varandra har automatiskt gemensam vårdnad om sina barn. För barn till ogifta föräldrar är modern ensam vårdnadshavare. Ni som är ogifta föräldrar kan anmäla gemensam vårdnad om barnet. Anmälan görs till Skatteverket.

Ni kan även anmäla gemensam vårdnad i samband med att faderskapet eller föräldraskapet fastställs hos familjerätten.

Stöd och hjälp om ni inte kan komma överens

Om ni inte kan komma överens om vårdnaden, boendet eller umgänget med barnet vid skilsmässa och separation kan vi hjälpa till genom rådgivning och samarbetssamtal, istället för att gå till domstol.

Om ni trots stödinsatser inte kan komma överens

Om ni trots stödinsatser inte kan komma överens om vårdnad, boende eller umgänge kan ni vända er till tingsrätten med en stämningsansökan. När föräldrar har en tvist om vårdnad, boende eller umgänge så begär tingsrätten en utredning av familjerätten. Syftet är att ta reda på vad som är bäst för barnet. Familjerätten lämnar förslag till tingsrätten, som sedan beslutar. Ni får båda ta del av hela utredningen innan den skickas till tingsrätten. Ni har möjlighet att lämna synpunkter, som skickas med till tingsrätten.

Försörjningsskyldighet

Ni som föräldrar har, oavsett vårdnad eller var barnet bor, en gemensam försörjningsskyldighet för ert barn. Det gäller till barnet fyllt 18 år eller avslutat sina gymnasiestudier, men längst till barnet fyller 21 år. Båda föräldrarna ska bidra efter ekonomisk förmåga.

Ni har även möjlighet att göra egna överenskommelser som hur ni vill fördela kostnaderna. Den förälder som barnet inte bor med är underhållsskyldig. Har den föräldern begränsad betalningsförmåga kan boendeföräldern ansöka om underhållsstöd hos försäkringskassan.

Sidan publicerades 22 juni 2021