Socialnämnden

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och ansvarar för vad som i lag sägs om socialnämnd.

Nämnden utövar även ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården och ansvarar för den verksamhet som kommunen har enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Socialnämndens ledamöter och ersättare

Följande personer har utsetts till ledamöter respektive ersättare samt ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i socialnämnden.

Sidan uppdaterad 4 januari 2023