Socialnämnden

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och ansvarar för vad som i lag sägs om socialnämnd.

Nämnden utövar även ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården och ansvarar för den verksamhet som kommunen har enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Här kan du läsa socialnämndens protokoll

Socialnämndens ledamöter och ersättare

Följande personer har utsetts till ledamöter respektive ersättare samt ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i socialnämnden.

Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

Sidan granskad 18 mars 2024