Buller

Buller är allt oönskat ljud, ljud som vi känner oss störda av och helst vill slippa. I vårt samhälle, särskilt i tätorterna, finns en mängd ljud som kan uppfattas som störande. Det kan vara ljud från grannen, trafiken eller en byggarbetsplats. En del buller kan vi göra något åt medan annat buller behöver vi acceptera.

Hur kan du påverkas?

Buller kan påverka din hälsa negativt genom att störa nattsömnen, ökad stress och minskad koncentrationsförmågan.

Om örat utsätts för hög ljudnivå under lång tid eller mycket hög ljudnivå under kort tid, kan hörseln försämras eller orsaka öronsusningar så kallad tinnitus.

En person med hörselnedsättning eller barn som håller på att lära sig språk kan få svårt att uppfatta och förstå tal om det är mycket ljud omkring.

Om du störs av buller

Om du känner dig störd av buller bör du först försöka kontakta den som orsakar bullret. Hjälper inte detta kan du höra av dig till kommunen.

Först gör kommunen en bedömning av bullret, om det finns en misstanke om att nivån på ljudet eller bullret överskrider de gällande riktvärdena kan en bullermätning ordnas. Den som driver en verksamhet är skyldig att se till att ljudnivån inte orsakar olägenheter för andra.

Riktvärden för ljudnivåer

Riktvärden finns för buller inomhus såväl som utomhus. Naturvårdsverket, Trafikverket och Folkhälsomyndigheten har riktlinjer för hur mycket buller som är acceptabelt.

Sidan granskad 8 januari 2024