Avfall och återvinning

Det är kommunen som ansvarar för att tömma dina sopkärl och ser till att ditt avfall blir återvunnet men den viktigaste personen för att sortera och återvinna är du själv - genom att i första hand minska mängden avfall och i andra hand sorterar det som går att återvinna rätt.

  • Matavfall läggs i särskilda papperspåsar i det bruna kärlet. Det övriga hushållsavfallet som inte går att återvinna lägger du i det gröna kärlet.
  • Grovavfall och miljöfarligt avfall lämnar du in på Mörkeskogs avfallsanläggning.
  • Förpackningar och tidningar lämnar du in på någon av våra 18 återvinningsstationer.

På följande sidor hittar du information om hur avfallshanteringen och återvinningen fungerar i kommunen.

Information om avfallshantering för dig som är företagare

Sidan publicerades 26 juni 2021