Avfall och återvinning

Här hittar du information om hur avfallshanteringen och återvinningen fungerar i kommunen.

Det är kommunen som ansvarar för att tömma dina sopkärl och ser till att ditt avfall blir återvunnet men den viktigaste personen för att sortera och återvinna är du själv – genom att i första hand minska mängden avfall och i andra hand sorterar det som går att återvinna rätt.

  • Matavfall läggs i särskilda papperspåsar i det bruna kärlet. Det övriga hushållsavfallet som inte går att återvinna lägger du i det gröna kärlet.
  • Grovavfall och miljöfarligt avfall lämnar du in på Mörkeskogs avfallsanläggning.
  • Förpackningar och tidningar lämnar du in på någon av våra 17 återvinningsstationer.

Information om avfallshantering för dig som är företagare

Sidan uppdaterad 1 november 2022