Torg och allmänna platser

Kommunens torg och allmänna platser ska vara inbjudande och trevliga att vara på. Det ska också vara lätt att ta sig fram. För att få nyttja och driva verksamhet på allmän plats krävs tillstånd.

Kommunen har platser för torghandel på torget i Mönsterås och på torget i Blomstermåla. Övrig allmän plats är till exempel parker, gator och trottoarer.

Sidan granskad 23 mars 2022