Fritidshem, Skytteanska skolan och Alsteråskolan

I Ålem finns två fritidshemsavdelningar, Skyttes fritids vid Skytteanska skolan och Stinsen vid Alsteråskolan. Under lov, studiedagar samt fredagseftermiddagar är all fritidsverksamhet på Stinsen.

Avdelningar

Skyttes

Här går de barn som går i förskoleklass till årskurs 1 på fritids. Skyttes fritids har sina lokaler på övervåningen i Björkenhuset.

Stinsens

Från och med årskurs 2 flyttar de äldre barnen till Stinsen vid Alsteråskolan. Fritidspersonalen följer även eleverna under skoldagen och blir på så vis en övergång mellan skola och fritidshemmet.

Sidan granskad 6 juli 2022