Stöd- och krisjourer

När du behöver få prata med någon, när du behöver någon som lyssnar, förstår och som kanske kan hjälpa - då finns flera olika jourer att vända sig till.

Här finner du beskrivningar av och telefonnummer till sådana jourer.

Bris barnens hjälptelefon

Om du som är under 18 år behöver stöd är du välkommen att höra av dig för att få stöd från Bris. Hos Bris får du stöd av en kurator. Det finns flera sätt att få kontakt med en Bris-kurator. Välj det sätt som känns bäst just dig. Bris har alltid öppet – även på natten.

Telefonnummer: 116 111

BRIS barnens hjälptelefon

Bris för vuxna om barn

Bris erbjuder stöd och råd till vuxna som har frågor om eller känner oro för ett barn . Öppet vardagar kl. 9.00 – 12.00.

Telefon: 077 – 150 50 50 (samtal på svenska),  077 – 448 09 00 (samtal på arabiska, tisdag – torsdag)

Bris för vuxna om barn

Brottsofferjour

Brottsofferjourernas riksförbund, BOJ, är en ideell organisation med lokala brottsofferjourer runt hela landet.

De lokala brottsofferjourerna ger kostnadsfritt information, hjälp och stöd till brottsoffer och vittnen. Stödpersonerna som arbetar på jourerna har avgivit tystnadslöfte.

Brottsofferjouren Oskarshamn-Mönsterås-Högsby
Telefonnummer: 0491-176 00

Brottsofferjour

Jourhavande kompis

Röda Korsets jourhavande kompis är en stödchatt för barn och ungdomar upp till 25 år.

Personerna som sitter i jouren är själva unga och inga experter men de vill vara ett stöd, en första kontakt och en hjälp till självhjälp.

Jourhavande kompis

Jourhavande präst

Akut samtals- och krisstöd. Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar, och det som sägs stannar mellan er. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

Jourhavande präst har öppet alla kvällar och nätter 21.00-06.00 (utökade öppettider kan förekomma)

Telefon: Jourhavande präst nås via 112

Jourhavande präst

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld (oavsett kön). Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa kvinnofridslinjen. Stödtelefonen har öppet dygnet runt och du kan ringa den oavsett var du bor i Sverige. Ditt samtal kostar ingenting och syns inte på telefonräkningen. De som tar emot ditt samtal är socionomer eller sjuksköterskor som är vana att möta människor i kris eller i svåra livssituationer.

Telefon: 020 50 50 50

Kvinnofridslinjen.se

Kvinnojouren Kalmar

Kvinnojourerna hjälper på olika sätt kvinnor som är våldsutsatta. Här kan du få tillfälligt stöd eller möjlighet till skyddat boende.

Tänk på att du som våldsutsatt kvinna alltid kan kontakta SOS alarm på larmnumret 112

Du kan ringa eller chatta med Kvinnojouren i Kalmar.

Telefonnummer: 0480-191 55

Kvinnojouren Kalmar

Orostelefon om radikalisering

Orostelefonen arbetar med frågor som rör hatbudskap och radikalisering. Stödet finns till för dig som är anhörig, tillhör civilsamhället eller själv är involverad i en miljö du vill lämna. Ring orostelefonen anonymt och kostnadsfritt för stöd, råd och vägledning kring oro för både barn och vuxna.

Telefon: 020-100 200

Orostelefon mot radikalisering

Psykiatrisk akutmottagning

För dig som behöver akut psykiatrisk vård. Du kan exempelvis ha en djup depression, svår ångest, mani, psykossjukdom eller en svår krisreaktion.

Telefon: 0480-817 70, dygnet runt

Psykiatrisk akutmottagning

Välj att sluta

Välj att sluta är en nationell telefonlinje för dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Via stödtelefonen får du möjlighet att prata anonymt med en rådgivare som har stor erfarenhet av dessa frågor. Du får stöd och råd, men även hjälp vidare till behandling om du vill och behöver. Är du utsatt för våld eller har frågor om ilska, kontrollerande och våldsamt beteende är du också välkommen att ringa till stödtelefonen.

Telefon: 020 555 666

Till webbplatsen valjattsluta.se

Nationella informationsnumret

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Hit kan du ringa för att ge och få information om större olyckor och kriser.

113 13 Nationella informationsnumret

Journummer för försvunna barn

På journumret 116 000 kan du dygnet runt:

  • anmäla om ditt barn försvinner
  • anmäla att du hittat ett barn som är anmält försvunnet
  • anmäla om du påträffar ett barn som är vilse eller som har kommit bort från sin familj
  • söka information om ditt försvunna barn

Observera att det i ärenden rörande anmälan om försvunnet eller upphittat barn går lika bra att ringa nödnumret 112. Med barn avses åldrarna 0-18 år.

116 000  journummer för försvunna barn

 

Sidan publicerades 18 juni 2021