Receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel får säljas i detaljhandeln. Om du vill sälja receptfria läkemedel, inklusive nikotinläkemedel, måste du anmäla detta till Läkemedelsverket. Du måste även anmäla om du gör större ändringar i försäljningen eller om du slutar sälja läkemedel.

Regler för försäljning

Det finns olika regler och krav för att du ska få sälja receptfria läkemedel. Du måste skapa ett egenkontrollprogram innan du börjar sälja läkemedel och du måste känna till reglerna för exponering och förvaring av läkemedel.

Egenkontroll och tillsyn

Detaljhandlare med receptfria läkemedel ska utöva egenkontroll över försäljningen och svara för att personalen har erforderliga kunskaper om vad som gäller för försäljningen. För egenkontrollen ska det finnas ett särskilt program.

På uppdrag av Läkemedelsverket kontrollerar kommunens miljö- och byggförvaltning att du följer reglerna. Tillsynen kan ske oanmält. Vid ett tillsynsbesök behöver du exempelvis kunna visa att du har ett skriftligt egenkontrollprogram, att du utför ålderskontroller och att de läkemedel du säljer är godkända.

Kommunen rapporterar eventuella brister till Läkemedelsverket, och Läkemedelsverket har möjlighet att förelägga och förbjuda verksamhet som inte bedrivs i enlighet med lagen.

Tillsynsavgift

Kommunen tar ut en avgift för tillsynen från 2 086 kronor. Tillsynen kombineras med tobakstillsyn och räknas som en produktkategori. Kontakta miljö- och byggförvaltningen för mer information.

Sidan uppdaterad 24 januari 2024