God man, förvaltare, förmyndare

En förmyndare, förvaltare eller god man är en ställföreträdare för någon som på grund av ålder, sjukdom eller handikapp inte kan sköta sina angelägenheter. En överförmyndare eller en överförmyndarnämnd ska finnas i varje kommun.

Blanketter som rör god man, förvaltare, förmyndare finns på Mina sidor

Förmyndare

En förmyndare är en person som företräder ett barn under 18 år i frågor som gäller barns egendom. När båda föräldrarna har vårdnaden om ett barn, är de gemensamt förmyndare.

God man

En god man har till uppgift att hjälpa någon som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

Det är tingsrätten som anordnar godmanskap och det är också tingsrätten som förordnar god man. Anmälan om behov av god man anmäls till överförmyndarnämnden, som efter utredning gör en ansökan hos tingsrätten.

Förvaltare

En person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande och dessutom är ur stånd att vårda sig eller sin egendom kan få en förvaltare förordnad för sig. Den som får en förvaltare förlorar bestämmanderätten enligt förvaltarförordnandet.

Behovet av förvaltare anmäls till överförmyndarnämnden, som gör utredning och sedan ansöker hos tingsrätten.

Överförmyndare

En överförmyndare eller en överförmyndarnämnd ska finnas i varje kommun. Den är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare eller god man.

Mönsterås kommun tillsammans med Hultsfred, Högsby och Oskarshamns kommuner samverkar inom överförmyndarverksamheten. Var och en av de samverkande kommunerna har en egen överförmyndare.

Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarverksamheten.

Mer information om överförmyndarverksamheten finns på Högsby.se

Sidan publicerades 21 juni 2021