Taxor och avgifter

Vissa av kommunens verksamheter betalas delvis genom taxor och avgifter. Det innebär att du får betala för en del tjänster inom kommunen. Kommunens taxor och avgifter beslutas i samband med att kommunens budget antas.

Du hittar du Mönsterås kommuns taxor och avgifter för 2021 bland regler, taxor och styrande dokument.

Sidan publicerades 23 juni 2021