Taxor och avgifter

Vissa av kommunens verksamheter finansieras genom taxor och avgifter. Det innebär att du får betala för en del tjänster inom kommunen.

Taxorna på denna sida är uppdelat per förvaltning.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen

Miljö- och byggförvaltningen

Socialförvaltningen

Tekniska förvaltningen

Sidan uppdaterad 19 januari 2023