Ett barn går på en stock och håller en vuxen i handen

När barn eller unga misstänks för brott

När personer under 18 år misstänkts för ett brott kopplas både polisen och socialtjänsten in. Polisen utreder brottet och socialtjänsten utreder din sociala situation och tar reda på om det finns behov av stöd.

Om du har begått ett brott kan tingsrätten döma dig till olika kombinationer av påföljder och böter. Är du mellan 15-18 år kan åklagaren be socialtjänsten skriva ett yttrande. Yttrandet innehåller en kort beskrivning av hur din familj, dina sociala relationer och din fritid ser ut. Här framgår också om det är lämpligt för dig att få ungdomstjänst, vad du tycker om medling, om det finns risk att du fortsätter begå brott och om det finns behov av stöd från socialtjänsten. Stödet från socialtjänsten kallas i yttrandet för ungdomsvård. Du måste själv samtycka till de åtgärder som föreslås i yttrandet.

Är du under 15 år är det socialtjänsten som avgör om det ska bli en utredning.

Läs om påföljder för unga på domstol.se

Ungdomsvård och ungdomstjänst

Om du döms till ungdomsvård eller ungdomstjänst kommer du komma i kontakt med socialtjänstens barn- och ungdomsenhet. Du får en handledare som, tillsammans med dig och dina föräldrar, gör upp en plan för lämpliga åtgärder.

Ungdomsövervakning

Du som är mellan 15 och 17 år kan dömas till ungdomsövervakning. Det är en påföljd som kan vara aktuellt för dig som har begått ett allvarligt brott eller som har upprepad brottslighet. Men som ändå inte ska dömas till sluten ungdomsvård. Ungdomsövervakning pågår 6 till 12 månader.

Medling vid ungdomsbrott

Medling innebär att den ungdom som begått ett brott och den person som drabbats möts för att samtala om brottshändelsen tillsammans med en opartisk medlare från barn- och ungdomsverksamheten. Medling är helt frivilligt för båda parter och riktar sig främst till dig som är ung lagöverträdare.

Medling är en möjlighet för gärningspersonen att ställa till rätta och för brottsoffret att få upprättelse och möjlighet att bearbeta de negativa upplevelserna av brottet.

Sidan granskad 13 juli 2023