Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. I verksamheten ingår även arbete med hållbar utveckling och naturvård.

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för myndighetsutövning enligt miljöbalken, livsmedelslagen och plan- och bygglagen samt lagstiftning om tobak och receptfria läkemedel. Ansvaret omfattar, tillsyn, prövning och information inom respektive område. Nämnden ansvarar också för planverksamheten. I nämndens ansvar ingår också arbete med hållbar utveckling, vatten- och naturvård. Nämnden ansvarar även för räddningstjänstens myndighetsutövning samt de trafikuppgifter som avses i 1 § lagen om nämnder för vissa trafikfrågor.

Här kan du läsa miljö- och byggnadsnämndens protokoll

Miljö- och byggnadsnämndens ledamöter och ersättare

Följande personer har utsetts till ledamöter respektive ersättare samt ordförande och vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

Ordförande

Vice ordförande

Sidan uppdaterad 9 januari 2024