Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan vara kroppslig, psykisk eller intellektuell. Många människor har osynliga funktionsnedsättningar och vissa har flera olika. Vi är alla i första hand människor med samma behov och rättigheter men ibland behövs särskilda lösningar. Då kan det vara bra att veta att det finns stöd att få.

I Mönsterås kommun finns det biståndshandläggare och LSS-handläggare som hjälper dig som har en funktionsnedsättning att hitta den form av stöd, service och omsorg som du behöver för att kunna bo, arbeta, studera eller delta i fritidsaktiviteter.

Socialtjänstlagen, SoL

Socialtjänstlagen ger dig rätt till exempelvis hemtjänst, boendestöd, dagverksamhet och annat bistånd om du inte själv kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

LSS är en rättighetslag utöver socialtjänstlagen. LSS innebär inte att du fråntas de rättigheter som andra lagar ger. Lagen berör dig som har stora funktionsnedsättningar och innehåller tio olika insatser.

Sidan publicerades 15 juni 2021