Bilden visar när man fyller på ett vattenglas från kökskranen

Avgifter för kommunalt vatten och avlopp

Vatten- och avloppsverksamheten i kommunen är avgiftsfinansierad, det vill säga inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande. Det du betalar i vatten- och avloppsavgift används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten, rena avloppsvatten samt ta hand om dagvatten från fastigheter och gator.

De avgifter du betalar för kommunalt vatten och avlopp är anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

  • Anläggningsavgiften är en engångsavgift som du betalar när du ansluter din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet.
  • Brukningsavgiften är delvis rörlig och bestäms av hur mycket vatten du använder.

Din faktura

Din faktura kommer varannan månad, tillsammans med fakturan för sophämtning. Fakturan för vatten och avlopp baseras på en uppskattad förbrukning varje månad. En gång om året ber vi dig lämna uppgifter om mätarställningen, för att stämma av hur mycket vatten du förbrukat.

Är din fastighet ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet betalar du en fast avgift även om kommunalt vatten inte är påsläppt i bostaden. Detta för att bland annat täcka kostnader för drift och underhåll av det kommunala ledningsnätet.

Rapportera mätarställningen

Om du rapporterar mätarställningen via vår e-tjänst  kan vi anpassa din månadsfaktura efter den verkliga förbrukningen. Då blir inte skillnaden lika stor vid den årliga avläsningen, till exempel om ni blivit fler eller färre i hushållet under året.

Digitala vattenmätare

Vi arbetar med att byta ut alla analoga vattenmätare till digitala vattenmätare. När du fått en ny vattenmätare behöver du inte längre läsa av den och skicka in uppgifterna till oss. Det sker istället genom fjärravläsning och vi får in dina uppgifter digitalt.

Här kan du läsa mer information och regler om våra vattenmätare

Anmäl till oss om du flyttar

Om du har sålt, ärvt eller gett bort en fastighet måste du anmäla ägarbytet till oss. Använd i första hand vår e-tjänst för ägarbyte, du kan även höra av dig till ekonomiavdelningen och göra ägarbytet. Vid ägarbyte behöver du alltid uppge den nye ägarens namn, adress och tillträdesdag.

Förbrukningsavgifter

Prisexempel: För en normalvilla ” Typhus A ” med en vattenförbrukning av 150 kubikmeter år blir årskostnaden 12 466 kronor inklusive moms.

Årlig fast avgift Exkl. moms Inkl. moms
Mätarstorlek Qn 2,5 kubikmeter/timma (privathushåll) 4 140  kr 5 175 kr
Mätarstorlek Qn 6 kubikmeter/timma 13 874 kr 17 343 kr
Mätarstorlek Qn 10 kubikmeter/timma 53 089 kr 66 361  kr

Förbrukningsavgiften per kubikmeter är 38,88 kr (exklusive moms) och 48,60 kr (inklusive moms)

Anläggningsavgifter

Bostadsfastighet Exkl. moms Inkl. moms
En servisledning för vatten eller spillvatten 76 400 kr 95 500 kr
Två servisledningar för vatten och spillvatten 123 000 kr 153 750 kr
Tre servisledningar för vatten, spillvatten och dag- och dränvatten 153 000 kr 191 250 kr
En avgift per tillkommande lägenhet (tre ledningar) 26 000 kr 32 500 kr
Annan fastighet* Exkl. moms Inkl. moms
Tre servisledningar för vatten, spillvatten och dag- och dränvatten 153 000 kr 191 250 kr

Rörlig avgift per kubikmeter tomtyta för tre ledningar är 31,00 kr (exkl. moms) och 38,75 kr (inkl. moms).

* Med annan fastighet menas en fastighet som inte är avsedd för bostadsändamål.

Övriga avgifter

Åtgärd Exkl. moms
Byte av vattenmätare som frusit sönder 1 700 kronor 2 215 kronor
Förgäves besök hos fastighetsägare 800 kronor 1 000 kronor
Tillfällig avstängning (avstängning, plombering och återinkoppling) 750 kronor 938 kronor

 Du hittar mer information om avgifter om vatten och avlopp tillsammans med våra andra styrande dokument och avgifter

Taxor och avgifter

Sidan uppdaterad 9 januari 2024