Bolag

Ett kommunalt bolag är ett aktiebolag som arbetar inom olika områden som är till nytta för kommunens invånare. Mönsterås kommun har fyra verksamheter som vi bedriver i bolagsform: Mönsterås Utvecklings AB, Ålem Energi Elnät AB, Vattenpalatset AB och Mönsterås Bostäder AB.

Mönsterås Bostäder AB

Mönsterås Bostäder AB förvaltar fastigheter och hyr ut bostadslägenheter och vissa affärslokaler, och arbetar för att främja bostadsförsörjningen i kommunen.

Besök Mönsterås Bostäder AB:s webbplats.

Mönsterås Holding AB

Mönsterås Holding AB är moderbolag till de tre dotterbolagen Mönsterås Utvecklings AB, Vattenpalatset i Mönsterås AB och Ålem Energi Elnät AB.

Mönsterås Utvecklings AB

Bolaget ska aktivt verka för att främja näringslivet i Mönsterås kommun. Bolaget äger och förvaltar fast egendom och fastighetsinventarier, hyr ut eller arrenderar detsamma, och bygger, ombygger och förbättrar dessa fastigheter.

KB Balken är ett dotterbolag till Mönsterås Utvecklings AB som äger och hyr ut industri- och kontorslokaler.

Här kan du läsa mer om Mönsterås Utvecklings AB.

Vattenpalatset i Mönsterås AB

Bolaget bedriver simhallsverksamhet och annan förenlig verksamhet, i praktiken ett äventyrsbad med relax, gym och gruppträning. Bolaget ska erbjuda allmänheten möjlighet till rekreation, motion och friskvård.

Besök Vattenpalatset i Mönsterås AB:s webbplats.

Ålem Energi Elnät AB

Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande svara för energiförsörjning i de södra delarna av Mönsterås kommun. Ålem Energi Elnät AB äger, utvecklar och ansvarar för elnätet i de södra delarna av Mönsterås kommun.

Ålem Energi Kraft AB är ett dotterbolag till Ålem Energi Elnät AB, och producerar och säljer el, främst av tre egna vattenkraftverk i Alsterån, vindkraftverk och en solcellsanläggning. Bolaget producerar även egen fjärrvärme och förser främst Mönsterås kommuns fastigheter med fjärrvärme.

Besök Ålem Energi Elnät AB:s webbplats.

Sidan uppdaterad 5 januari 2024