Bostadsanpassning

Har du en bestående funktionsnedsättning som gör att du inte klarar dina vardagliga sysslor hemma, kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Här har vi samlat information om olika typer av bostadsanpassningsbidrag du kan söka, hur du ansöker och hur handläggningsprocessen går till.

Bostadsanpassningsbidrag

Här kan du läsa mer om anpassningar du kan få bostadsanpassningsbidrag för, bidragsbelopp och hur du ansöker.

Läs mer

Bidrag för reparation

Läs om hur du kan söka bidrag för att reparera vissa anordningar och inredningar som installerats med bostadsanpassningsbidrag, och för besiktning och visst annat underhåll.

Läs mer

Bidrag för återställning

Du som fastighetsägare eller hyresvärd kan söka bidrag för att återställa en bostad eller fastighet när anpassningar som gjorts inte längre behövs, här kan du läsa mer om vad som gäller och hur du ansöker.

Läs mer

Överlåta bidrag

En hyresvärd, bostadsrättsförening eller samfällighet för ägarlägenhetsfastighet kan ta över rätten till bidrag för anpassningar i trapphus och andra allmänna utrymmen. Här kan du läsa mer.

Läs mer

Handläggningsprocessen

Här kan du läsa om hur vi handlägger din ansökan om bostadsanpassning. I korthet innebär det att vi utreder din ansökan, fattar beslut, och att du sedan ansvarar för utförandet och därefter får bidraget utbetalat.

Läs mer

Flytt, ändrat behov

Här kan du läsa mer om möjligheten till bostadsanpassning om du byter bostad, om hur din bostadsanpassning kan komma någon annan till nytta om du inte behöver den och om möjligheten för din fastighetsägare eller hyresvärd att söka bidrag för återställning.

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor om bostadsanpassningsbidrag, om bland annat flytt och service under kvällar och helger.

Läs mer

Sidan uppdaterad 14 december 2023