Bostadsanpassning

Om du har en bestående funktionsnedsättning som gör att du måste anpassa din bostad för att kunna bo kvar kan du söka bostadsanpassningsbidrag. För att få bidrag ska behovet av anpassning inte kunna tillgodoses på enklare sätt, till exempel med hjälpmedel.

Vad kan du få bidrag till?

Det handlar om att du ska kunna förflytta dig i din bostad, sova och vila, sköta hygienen, laga mat samt ta dig in i och ut ur bostaden. Bidraget kan du få för att anpassa så kallade fasta funktioner: sådant som man normalt inte tar med sig när man flyttar. Exempel på vanliga åtgärder inomhus är att bredda dörröppningar, ta bort trösklar, ordna duschplats istället för badkar samt ändra höjder på köksskåp och arbetsbänkar. Utanför bostaden är det vanligt med bidrag till ramper, ledstänger, hissar och automatiska dörröppnare. Vid flytt är bidraget begränsat.

Detta kan du inte få bidrag till

Du kan inte få bostadsanpassningsbidrag om bostaden är uppenbart olämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen. Det kan handla om brister i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader. Du kan heller inte få bidrag för normalt bostadsunderhåll eller för anpassning i fritidshus.

Vem kan ansöka om bidrag?

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Bidraget är personligt och gäller oavsett om du äger din bostad, bor i hyresrätt eller i bostadsrätt. Bor du i särskilt boende med bistånd enligt SOL eller LSS kan du inte få bostadsanpassningsbidrag.

Så här ansöker du

För att handläggaren ska kunna utreda och fatta beslut om bidrag behöver du lämna in en ansökan om bostadsan­passningsbidrag. Till ansökan ska du bifoga ett medicinskt intyg från arbetstera­peut, sjukgymnast, läkare eller annan medicinskt sakkunnig. Intyget ska styrka att de åtgärder du söker bidrag för är nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning.

Ansök om bostadsanpassningsbidrag (blankett, Mina sidor)

Ansök om återställningsbidrag efter bostadsanpassning (blankett, Mina sidor)

Ansök om bidrag för reparationer, besiktning och underhåll av bostadsanpassning (blankett, Mina sidor)

Om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med beslutet om bostadsanpassningsbidrag kan du överklaga hos Förvaltningsrätten. Information om hur du överklagar bifogas med ditt beslut. Bidraget regleras i lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

Sidan publicerades 16 juni 2021