En person skriver i en anteckningsbok med en dator framför sig

Yrkesutbildning på komvux

Yrkesutbildningar på komvux består av ett helt kurspaket sammansatt av flera olika enskilda kurser på gymnasial nivå och har en tydlig yrkesinriktning. Tanken med dessa yrkesutbildningar är att du ska läsa ett helt program som gör att du ska kunna komma ut direkt på arbetsmarknaden efter din utbildning.

När du går en yrkesutbildning så kombineras lärarledda lektioner på skolan med att du är ute på praktik på en arbetsplats. Hur stor andel av tiden som är lektioner respektive praktik varierar mellan de olika utbildningarna. Men mins 15 procent av din utbildningstid är på APL, det vill säga arbetsplatsförlagt lärande eller praktik.

Just nu har vi följande utbildningar

Vill du gå en yrkesutbildning i en annan kommun?

Du kan söka till yrkesutbildningar som ges i en annan kommun om utbildningen inte finns i din hemkommun. Du gör då din ansökan genom komvux i din hemkommun. För att kunna få en utbildning beviljad behöver den vara inriktad mot ett bristyrke.

I ansökan ska du bland annat ha med:

  • dina tidigare betyg.
  • ett personligt brev där du förklarar varför du söker utbildningen.

Beslutet om du blir beviljad utbildningen eller inte skickas hem till dig. Det är sedan kommun som ordnar utbildningen som beslutar om du blir antagen eller inte.

Riksrekryterande yrkesutbildningar

En del kommuner har utbildningar som är riksrekryterande. Det innebär att du inte behöver göra din ansökan via hemkommunen utan ansöker direkt till det komvux som ordnar utbildningen.

Sidan granskad 4 maj 2023