Yrkesutbildning på komvux

Yrkesutbildningar på komvux består av ett helt kurspaket sammansatt av flera olika enskilda kurser på gymnasial nivå och har en tydlig yrkesinriktning. Tanken med dessa yrkesutbildningar är att du ska läsa ett helt program som gör att du ska kunna komma ut direkt på arbetsmarknaden efter din utbildning.

När du går en yrkesutbildning så kombineras lärarledda lektioner på skolan med att du är ute på praktik på en arbetsplats. Hur stor andel av tiden som är lektioner respektive praktik varierar mellan de olika utbildningarna. Men mins 15 procent av din utbildningstid är på APL, det vill säga arbetsplatsförlagt lärande eller praktik.

Just nu har vi följande utbildningar

  • undersköterska
  • butikssäljare

Vill du gå en yrkesutbildning i en annan kommun?

Du kan söka till yrkesutbildningar som ges i en annan kommun om utbildningen inte finns i din hemkommun, det vill säga på komvux i Mönsterås kommun om du är folkbokförd här. Du gör då din ansökan genom komvux i din hemkommun.

Enligt skollagen ska hen som är i störst behov av utbildning prioriteras.

I ansökan ska du bland annat ha med:

  • dina tidigare betyg.
  • ett personligt brev där du förklarar varför du söker utbildningen.

Hör av dig till studie- och yrkesvägledaren som hjälper dig med din ansökan.

Beslutet om du blir beviljad utbildningen eller inte skickas hem till dig. Det är sedan kommun som ordnar utbildningen som beslutar om du blir antagen eller inte.

Riksrekryterande yrkesutbildningar

En del kommuner har utbildningar som är riksrekryterande. Det innebär att du inte behöver göra din ansökan via hemkommunen utan ansöker direkt till det komvux som ordnar utbildningen.

Sidan publicerades 21 juli 2022