Trafikregler och säkerhet

Att hålla Mönsterås kommuns vägar och gator trafiksäkra är viktigt för att skapa ett tryggt samhälle för dig som bor i kommunen. Det finns lokala bestämmelser för hur trafiken ska fungera i Mönsterås kommun, som rör till exempel hastigheter och tomgångskörning.

En viktig del av säkerheten i trafiken ansvarar du som fastighetsägare för: att det är god sikt vid korsningar, utfarter och längs häckar.

Lokala trafikföreskrifter

De flesta trafikreglerna finns i trafikförordningen men det finns även lokala trafikföreskrifter, som till exempel parkeringsregleringar och hastighetsbegränsningar, som kommunerna och länsstyrelserna beslutar om.

Inom tättbebyggt område är det kommunen som beslutar om de flesta lokala trafikföreskrifter. Utanför tättbebyggt område är det länsstyrelsen som tar beslut.

I Transportstyrelsens rikstäckande databas kan du söka fram vilka särskilda regler som gäller på just din gata

Gångfartsområde

Storgatan i Mönsterås är reglerad och utformad som gångfartsområde mellan Torggatan och Åsevadsgatan. Inom gångfartsområde får du bara parkera på markerade parkeringsplatser.

Sidan granskad 4 maj 2023