Fälla träd på kommunal mark

Mönsterås kommun får in många önskemål om att fälla träd på kommunens mark. Kommunen är dock restriktiv med att fälla friska träd på mark som tillhör kommunen.

Träd ger skugga och svalka under varma sommardagar och är viktiga för att reglera vattennivån i marken. Träd renar också luften och har en dokumenterat positiv inverkan på människors hälsa. Träd har även ett stort rekreativt värde samt är viktiga för både växt- och djurlivet.

Att ett träd skuggar tomten, skymmer utsikten, orsakar pollenproblem, fäller löv på privat mark eller stör paraboler är normalt inte tillräckligt motiv till nedtagning av träd på kommunens mark.

Har du frågor eller önskemål om trädfällning på kommunens mark kontaktar du kommunens samhällsbyggnadsavdelning.

Många berörs av träden – var överens

Att ta ner träd kan vara en känslig fråga. Lika viktigt som det är för en del boende att ta ner träden, kan det vara för andra att behålla dem. Det är därför bra att prata ihop sig med nära grannar som också bor intill träden. Principen är att alla som ser träden från sin bostad bör stå bakom ansökan.

Sidan granskad 4 maj 2023