Ett barn går på en stock och håller en vuxen i handen

Adoption

Du kan adoptera ett barn tillsammans med din partner eller som ensamstående. Du måste vara minst 18 år. För att ett par ska få adoptera ett barn gemensamt måste paret vara gifta eller sammanboende.

En adoption kan gälla ett okänt barn från ett annat land, en släktings barn från ett annat land, eller ett barn till närstående.

Internationell adoption

För att få adoptera från ett annat land behöver du ha ett medgivande från socialnämnden i kommunen. Socialnämnden gör en utredning som ska visa dina förhållanden och din lämplighet som förälder. Utredningen innefattar bland annat din bakgrund, ditt hälsotillstånd, din erfarenhet av barn och uppgifter från referenspersoner. Innan du kan få ett beslut om medgivande måste du också gå en obligatorisk föräldrautbildning om adoptivbarn och deras särskilda behov.

Det är långa väntetider för att adoptera. Hela processen kan ta tre till fem år. Under tiden du väntar på att barnet ska komma till dig kan du få rådgivning och stöd hos familjerätten. När barnet har kommit till Sverige har socialnämnden ett uppföljningsansvar.

Nationell adoption

Vid nationella adoptioner fattas inget beslut om medgivande. Den eller de som vill adoptera ansöker om detta hos tingsrätten, som då begär utredning och yttrande från socialnämnden. Föräldrautbildning behövs inte.

Sidan publicerades 21 juni 2021