Radon

Radon är en gas som finns naturligt i luften, marken och vattnet. Det är först när radonhalterna blir för höga som det är ohälsosamt. Det enda sättet att ta reda på vilken radonhalt du har i din bostad är att mäta den.

Därför är radon farligt

När vi andas in för höga radonhalter kan det ge en ökad risk för lungcancer. Om du eller någon annan i bostaden röker ökar risken ännu mer. Därför är höga radonhalter inomhus en hälsorisk.

Upptäckas bara genom mätning

Radon är osynlig och luktfri därför kan du kan bo i ett hus med höga halter av radongas inomhus utan att veta om det. Det finns bara ett sätt att få kunskap – att mäta! Miljö- och byggförvaltningen kan lämna uppgifter om det redan finns en mätning gjord på din fastighet. Om mätningen äldre än fem år är det lämpligt att göra om den.

Radonhalten i bostaden mäts under vinterhalvåret, från 1 oktober till 30 april.

Beställning av radonmätning

Radonmätning görs av företag och laboratorium som analyserar radon i luft. För att få ett pris på analysen, provtagningsmaterial och information om hur mätningen går till behöver du kontakta de som gör mätningen.

Exempel på ackrediterade, godkända, företag som analyserar radonmätningar i inomhusmiljö:

Var kommer radon ifrån?

Radon från marken är den vanligaste källan till radon i byggnader. Läs mer om markradon

Det radon som kan finnas i bostäder kan komma från olika källor, till exempel:

  • Sprickor eller otätheter i grundplattan.
  • Otätheter kring vatten-, el- och avloppsrör.
  • Otäta luckor till fjärrvärmekulvert.
  • Radonhalterna kan variera mellan olika hus på samma gata.

Finns det radon i dricksvatten?

Det kommunala dricksvattnet innehåller inte radon.

Vatten från enskilda bergborrade brunnar kan däremot innehålla radon, det är därför bra att undersöka radonhalten i vattnet. Riktvärde för enskilda brunnar är 1000 Bq per liter, över det bedöms vattnet vara otjänligt. Kontakta miljö- och byggförvaltningen för radonmätning av enskild brunn.

Åtgärder

Vilken eller vilka åtgärder du behöver göra om du har för sänka radonhalten beror på om radonet kommer från marken, vattnet eller från byggnadsmaterial. För mer information besök Boverkets webbplats .

Radonrisker i Mönsterås kommun

Du kan se på kartan vilka områden i kommunen som har högst radonrisk. Karta

 

 

Sidan uppdaterad 8 januari 2024