Personlig assistent

En personlig assistent kan underlätta för dig som har en stor och varaktig funktionsnedsättning att leva ditt liv som du vill utifrån dina förutsättningar. Din personliga assistent blir ett mänskligt hjälpmedel som kompenserar din funktionsnedsättning och hjälper dig att utföra det du vill göra men inte kan på grund av din funktionsnedsättning.

Grunden för att få personlig assistans

Du kan ha rätt till personlig assistans om du:

  • Omfattas av personkretsen enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
  • Behöver mycket stöd och hjälp för att klara de grundläggande behoven i ditt dagliga liv och ditt behov inte tillgodoses på annat sätt.
  • Är under 65 år

För vem gäller LSS?

LSS gäller inte för alla personer med funktionsnedsättning utan har en i lagen beskriven målgrupp. Det är:

  • Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder eller hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Personer som till följd av andra stora och varaktiga funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och omfattande behov av stöd och service.

Grundläggande behov

Med de grundläggande behoven menas att du ska behöva stöd och hjälp med din personliga hygien, med att klä på och av dig dina kläder, med att äta, med att kommunicera med andra eller att du har behov av annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om dig.

Ansökan

Kontakta kommunens LSS-handläggare för att få mer information eller för att ansöka om personlig assistans.

Så ansöker du om stöd, funktionsnedsättning och LSS

Har du ett grundläggande hjälpbehov av mer än 20 timmar i veckan är det försäkringskassan som beslutar om assistansersättning. Du kan vända dig direkt till Försäkringskassan om du bedömer att du är i behov av hjälp mer än 20 timmar i veckan.

Ansökan om assistansersättning för vuxen hos Försäkringskassan

Ansökan om assistansersättning för barn hos Försäkringskassan

Du måste ansöka om personlig assistans senast dagen innan du fyller 65 år. Ansökan ska ha inkommit till kommunen eller Försäkringskassan senast dagen före 65-årsdagen.

Om beslutet blir ett avslag, det vill säga om du inte får det du ansökt om, har du möjlighet att överklaga.

Sidan publicerades 23 juni 2021