Bilden visar när man fyller på ett vattenglas från kökskranen

Villapumpstation

Om en fastighet ska anslutas till ett allmänt tryckavloppssystem i förbindelsepunkten behövs en villapumpstation eller en lätt-tryck-avlopp-pumpstation (LTA-pumpstation) på tomten som kommunen bekostar och ombesörjer.

Om din fastighet ska anslutas till ett tryckavloppssystem bestäms pumpstationens placering i samråd med kommunen, som driftar och äger pumpen. Du som fastighetsägare bekostar elförsörjningen för drift samt tillsyn av pumpen. Om den röda lampan lyser, kontakta kommunens VA-avdelning.

Om det är självfallsledning i förbindelsepunkten, och endast ett fåtal fastigheter behöver en pumpstation för att ansluta sig, får fastighetsägaren själv bekosta och ombesörja pumpstationen.

Sidan publicerades 24 juni 2021