Bilden visar när man fyller på ett vattenglas från kökskranen

Vattenprover på eget dricksvatten

När du har eget dricksvatten är det du som fastighetsägare som själv ansvarar för att vattnet håller en god kvalitet. När du behöver analysera dricksvattnet i din brunn kan du vända dig till kommunen. Det gäller även för dig som har eget dricksvatten vid din sommarstuga.

Kontrollera ditt dricksvatten regelbundet

Både vattenkvalitén och vattentillgången i en brunn kan ändras med tiden. Vattnet kan vara dåligt utan att det finns tydliga tecken som missfärgningar eller dålig smak. Därför är det viktigt att kontrollera vattenkvalitén med vattenprover regelbundet, minst var tredje år.

Eftersom det är extra viktigt att analysera vattnet om du har små barn erbjuds du som har egen brunn och barn under 1,5 år, eller väntar barn, provtagning av vattnet kostnadsfritt.

Du beställer och bekostar provtagning själv

När du vill analysera dricksvattnet i din brunn kan du vända dig till valfritt ackrediterat laboratorium för att beställa provtagning, eller till kommunen. Mönsterås kommun har avtal med Eurofins som du kan använda dig av till ett förmånligt pris. Du betalar själv för provtagningen.

Beställ provtagning via kommunens avtal från Eurofins

Kostnadsfri provtagning om du har små barn eller väntar barn

Om du bor i Mönsterås kommun och har barn under 1,5 år eller någon i hushållet väntar barn, bekostar vi provet på vattenkvaliteten från vår avtalade leverantör.

Ta kontakt med miljö- och byggförvaltningen innan du bokar provtagning, så kontrollerar vi att du har rätt till kostnadsfri provtagning och ger dig en länk samt en kampanjkod att ange vid bokning för att utnyttja erbjudandet.

Sidan uppdaterad 23 juni 2022