Boendestöd

Du som bor i egen bostad kan få boendestöd enligt socialtjänstlagen. Det kan vara både praktiskt och socialt stöd. Målet är att stödet ska förbättra din livssituation och skapa struktur i vardagen.

Boendestödet är en individuellt utformad insats för dig som är 18 år och upp till pensionsålder och som har en psykisk, neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsnedsättning.

Om du har fått boendestöd beviljat av en biståndshandläggare så kommer insatsen att vara tydligt definierad utifrån vad du behöver hjälp med. Några exempel på insatser kan vara:

  • Stöd i hemmet. Detta kan inkludera hjälp med struktur, inköp, städning och tvätt.
  • Socialt stöd. Här kan vi till exempel hjälpa dig att komma iväg till fritidsaktiviteter eller arbeta upp en struktur för att du ska komma iväg till arbete eller sysselsättning.
  • Stöd vid läkarkontakter. Detta kan innebära att vi möter upp och ledsagar dig vid läkarbesök, påminner om tider eller hjälper dig vid kontakt med myndigheter.
  • Stödet bygger på frivillighet och delaktighet och alla insatser utförs alltid tillsammans med dig. Målet är alltid att man ska bli så självständig som möjligt.

Ansöka om boendestöd

Ansökan om boendestöd görs till handläggare på socialförvaltningens biståndsenhet.

Så ansöker du om boendestöd

Sidan uppdaterad 11 mars 2022