Hemlöshet

Om du saknar boende eller riskerar att bli vräkt, kan socialtjänsten ge dig råd och stöd. Du som är hemlös eller riskerar att bli det vet hur påfrestande det kan vara att befinna sig i en sådan situation. Därför vill vi ge dig vägledning i vad du kan göra för att försöka lösa din boendesituation.

Vad socialtjänsten kan göra

Många tror att socialtjänsten kan hjälpa till med boende, vilket inte riktigt stämmer. I första hand behöver du själv ta ansvar för att söka bostäder i hela landet. Detta gäller alla, även barnfamiljer.

Skulle det trots alla försök bli aktuellt att få stöd från socialtjänsten med en akut boendelösning, behöver du bidra till boendekostnaden utifrån din betalningsförmåga. En individuell bedömning utifrån personers förmåga och situation görs alltid.

Om du riskerar att bli vräkt och inte har ekonomiska möjligheter att betala din hyresskuld, kan du kontakta Individ- och familjeomsorgen (IFO) för råd och stöd.

Sidan publicerades 16 juni 2021