Parkering

Mönsterås kommun erbjuder ett stort antal parkeringsplatser runt om i kommunen. Om du har en varaktig funktionsnedsättning kan du söka tillstånd för parkering hos kommunen. 

På alla parkeringsplatser i kommunen är det gratis att parkera men på vissa platser är parkeringen tidsbegränsad.

Generellt är det möjligt att parkera 24 timmar under vardagar, men i centrala Mönsterås (Storgatan med sidogator) får du som regel stå som längst två timmar eller ännu kortare tid på vissa platser. Här bedrivs parkeringsövervakning och du behöver använda en parkeringsskiva på skyltade parkeringsplatser.

Parkeringsskiva i centrala Mönsterås

I centrala Mönsterås parkerar du gratis men du måste använda en parkeringsskiva, p-skivan, som ska ligga väl synlig i vindrutan. Skyltar markerar de parkeringsplatser där p-skiva ska användas.

P-skivan ska du använda på gångfartsområdet i centrum där det är tillåtet att parkera i två timmar, mellan klockan 10 till 17 på vardagar och 10 till 13 på lördagar.

Här kan du hämta parkeringsskivan

Parkeringsskivan finns att hämta i receptionen på kommunhuset, biblioteket, turistbyrån samt i vissa affärer i centrum. Kommunens parkeringsvakt har också parkeringsskivor med sig i sin bil.

Sidan granskad 4 maj 2023