Parkering

Här hittar du information om parkering och vad som gäller när du parkerar i Mönsterås kommun. Alla parkeringar är gratis, men vissa parkeringsplatser är tidsbegränsade. Då gäller oftast parkeringsskiva.

I Mönsterås kommun är det gratis att parkera på kommunens parkeringar. Men på vissa platser är parkeringen tidsbegränsad, då gäller oftast parkeringsskiva (p-skiva).

Kommunen ansvarar för parkering på egen tomtmark, gator, vägar och allmänna platser 

Mönsterås kommun ansvarar för all parkering på gator, vägar och andra allmänna platser, så kallad gatumark och kommunens egna tomtmark. Parkeringen är gratis, en del parkeringsplatser är tidsbegränsade och du måste alltid följa trafikreglerna när du parkerar.

Parkeringsövervakning 

Parkeringsövervakningen ska göra att det blir enklare för alla att ta sig fram, att ha goda parkeringsmöjligheter och att fordon inte ska parkera trafikfarligt eller hindra trafikflödet. För att underlätta parkeringsövervakningen används p-skiva på vissa parkeringar.

Vi har parkeringsövervakning på kommunens parkeringar och till vår hjälp använder vi parkeringsvakter från Aimo Park Sweden AB. Har du frågor om parkeringsövervakningen kan du ringa deras kundtjänst på telefon 0771–96 90 00.

Andra parkeringar 

Det finns parkeringar som en butik, ett företag eller privatperson äger och ansvarar för, de kallas tomtmark. Här kan det finnas andra regler och en annan parkeringsövervakning än det som gäller på kommunens parkeringsplatser. Följ alltid parkeringsskyltarna.

P-skiva på tidsbegränsade parkeringsplatser 

Parkeringsplatser med tidsbegränsning är markerade med skylt för parkering och tilläggsskylt för parkeringsskiva samt hur länge du får stå och mellan vilka tider. På dessa parkeringsplatser måste du använda en p-skiva för att visa när du började parkeringen, den ska ligga väl synlig i vindrutan.

Här kan du hämta parkeringsskivan 

Parkeringsskivan finns att hämta i receptionen på kommunhuset, biblioteket, turistbyrån samt i vissa affärer i centrum. Du kan också få en p-skiva av parkeringsvakterna från Aimo Park Sweden AB.

Så här använder du p-skivan

  • Ställ in din ankomsttid med pilen och avrunda till närmaste hel- eller halvtimme. Avrunda framåt i tiden. Parkerar du tillexempel klockan 10:10 ställer du in p-skivan på 10:30.
  • Parkerar du innan klockslagsbegränsningen börjar ställer du in p-skivan på det klockslag som begränsningen börjar. Parkerar du klockan 9 och tidsbegränsningen gäller från klockan 10 ställer du p-skivan på klockan 10.
  • Lägg p-skivan innanför vindrutan. Den ska vara lätt att se och läsa utifrån. Du får inte ha mer än en p-skiva synlig.

Du får inte ändra p-skivans inställning under pågående parkering för att förlänga tiden. Då behöver du parkera om bilen på en annan parkeringsplats.

24-timmarsregeln 

På vardagar gäller 24-timmarsregeln på parkeringsplatser, gator och vägar där inget annat gäller. Regeln innebär att du får stå parkerad på samma plats under ett dygn, därefter måste du flytta din bil.

Regeln gäller inte dagen före söndag eller helgdag (röda dagar).

Tänk på att det finns tidsbegränsade parkeringsplatser, här gäller inte 24-timmarsregeln.

Om du har parkerat fel och fått parkeringsböter 

Om du parkerar på platser du inte får, står längre tid än tidsbegränsningen visar eller på annat sätt bryter mot trafikreglerna för parkering kan du få böter. I Mönsterås kommun är det parkeringsvakterna från Aimo Park Sweden AB som kontrollerar kommunens parkeringar och skriver ut parkeringsböter, eller parkeringsanmärkningar som det också heter.

Om du brutit mot trafikreglerna på tomtmark och fått parkeringsböter kallas boten för kontrollavgift. Om du brutit mot trafikreglerna på allmän plats och fått parkeringsböter kallas boten för parkeringsanmärkning.

Felparkeringsavgifter

Hur mycket du behöver betala beror på vilken regel du har brutit mot, beloppen är 300, 500 och 1 000 kronor. På parkeringsboten finns information om hur och när du behöver betala, och hur du överklagar.

Överklaga parkeringsanmärkningar hos Polisen

Du överklagar (bestrider) parkeringsanmärkningar hos Polisen. Överklagan ska skickas in till polisen senast sex månader efter att du betalat avgiften. Polisen har en e-tjänst för bestridande på deras webbplats. Där skriver de även om vad du bör tänka på innan och efter du skickat in din överklagan.

Parkeringsanmärkning – Bestrida, information på webbplatsen polisen .se

Överklaga kontrollavgift hos parkeringsbolaget

Du överklagar (bestrider) kontrollavgifter hos parkeringsbolaget som skrev ut boten. Du ska inte betala boten först utan höra av dig till parkeringsbolaget inom tre dagar från att boten skrevs ut. Ring deras kundtjänst på telefon 0771–96 90 00.

Sidan uppdaterad 13 juni 2024